Logo

Linux Presentation Day 2017.1 in Nürnberg

Der Linux Presentation Day 2017.1 findet in Nürnberg an zwei Standorten statt:

  1. Linux User Group Nürnberg (align)

  2. Grundig Akademie Nürnberg